Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς , 145 72, Δροσιά Αττικής | Τηλ.: 211 - 800 - 8480 | fax: 210 - 8131112 | e - mail: info@anytec.gr
Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς
145 72, Δροσιά Αττικής
Τηλ.: 210 - 8131112
fax: 210 - 8131112
e - mail: info@anytec.gr
 
Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για εταιρίες και ιδιώτες

intro Λίγα λόγια για την εταιρία

Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας δημιουργούν συνεχώς ανάγκες και προϋποθέτουν ικανότητα προσαρμογής.

Η εταιρία ANYTEC δημιουργήθηκε με στόχο κάλυψη όλου του φάσματος των τεχνολογικών αναγκών μιας επιχείρησης, συνδυάζοντας την ευρεία γκάμα υπηρεσιών, την πλήρη γνώση του αντικειμένου, αφοσίωση σε θέματα ποιότητας και πλήρη υποστήριξη του εκάστοτε έργου. Αυτοί είναι και οι κυριότεροι λόγοι που ενισχύουν την αξιοπιστία και την διατήρηση ενός συνεχώς διευρυνόμενου πελατολογίου, με το οποίο διατηρούμε άριστες επαγγελματικές σχέσεις.

Σαν κύριο στόχο μας έχουμε την δημιουργία μακρόχρονων και επιτυχημένων συνεργασιών παρέχοντας στον πελάτη μας την εικόνα του συνεργάτη που πάντα επιθυμούσε.

intro
απλά για κάθε τεχνολογία ...