Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς , 145 72, Δροσιά Αττικής | Τηλ.: 211 - 800 - 8480 | fax: 210 - 8131112 | e - mail: info@anytec.gr
Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς
145 72, Δροσιά Αττικής
Τηλ.: 210 - 8131112
fax: 210 - 8131112
e - mail: info@anytec.gr
 
Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για εταιρίες και ιδιώτες

Μηχανοργάνωση - Διαχείριση Desktops


Το σύστημα μας προσφέρει

Έξυπνη Διαχείριση Ασφάλειας (Intelligent Security Management)

Η Anytec ενημερώνει προληπτικά τους υπολογιστές σας με τα τελευταία patches της Microsoft, αφού έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την ομάδα μας. H Anytec εξασφαλίζει όλες τις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα οι οποίες εγκαθιστούνται χωρίς να προκαλούν διακοπές στα συστήματα σας. Στην έξυπνη διχείριση ασφαλείας περιλαμβάνεται: δοκιμή Patch, λεπτομερείς έκθεση διαχείρισης, καθώς και την ταχεία web-based διανομή, την προστασία όλων των συστημάτων από παραβιάσεις της ασφάλειας, επιθέσεις και ιούς.

Διαχείριση υλικού και Κύκλου Ζωής(Asset and Lifecycle Management)

Η Anytec διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας και σας δίνει σε πραγματικό χρόνο ακριβή λογαριασμό των περιουσιακών στοιχείων του υλικού σας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Desktop. Σε πραγματικό χρόνο δίνουμε αναφορά μέσω λογισμικού παρακολούθησης των άδειων χρήσης και αναγκών αναβάθμισης.

Σχέδια Διαχείρισης PC (PC Management Plans)

Η Anytec παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την υποστήριξη και τη διαχείριση της υγείας του κάθε υπολογιστή στην εταιρεία σας. To σχέδια στήριξης εξασφαλίσει ότι οι υπολογιστές σας λειτουργούν σωστά, είναι προστατευμένοι, και ασφαλισμένοι από τεχνολογικές απειλές και καταστροφές.
To Σύστημα Διαχείρισης της Anytec προσφέρει υπηρεσίες ολικής ή προληπτικής συντήρησης του υπολογιστή χωρίς καθυστέρηση ή διακοπή για την επιχείρησή σας. Τακτικά προγραμματισμένες και αυτοματοποιημένες ενημερώσεις διασφαλίζουν μέγιστη παραγωγικότητα, ασφάλεια, uptime, και την μέγιστη απόδοση του υπολογιστή σας. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθημερινά ελέγχουν για ιούς, spyware και hardware προβλήματα.
Οι υπολογιστές είναι στο γραφείο σας για να σας βοηθάνε να λειτουργείτε πιο αποτελεσματικά και η Anytec σας το διασφαλίζει.
Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης