Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς , 145 72, Δροσιά Αττικής | Τηλ.: 211 - 800 - 8480 | fax: 210 - 8131112 | e - mail: info@anytec.gr
Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς
145 72, Δροσιά Αττικής
Τηλ.: 210 - 8131112
fax: 210 - 8131112
e - mail: info@anytec.gr
 
Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για εταιρίες και ιδιώτες

Μηχανοργάνωση - Δίκτυα - Τηλεφωνικά κέντρα

Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης

Η Anytec είναι μια εταιρεία με καινοτόμες και μοναδικές λύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Στόχος της Anytec είναι να προσφέρει αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις και γραφεία που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να έχουν μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό Τεχνολογίας.

Η ικανότητά του να παρέχουμε οικονομικές και αποδοτικές λύσεις επιτρέπει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν εταιρείες πολλές φορές το μέγεθός τους. Χρησιμοποιούμε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες (όπως το Linux, το διαδίκτυο, διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων, κλπ.) για να δημιουργήσουμε οικονομικές προσαρμοσμένες λύσεις.
Η επιτυχία υλοποίησης και λειτουργίας ενός έργου πληροφορικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και τεχνικής κάλυψης του.

Στην ΑNYTEC διαθέτουμε μεγάλη πείρα στην δημιουργία και εγκατάσταση μηχανογραφημένων συστημάτων μικρών και μεγάλων εταιριών.

Απαλλαγείτε από τα προβλήματα αναθέτοντας μας τη δημιουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της μηχανοργάνωσης της εταιρίας σας.
Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης