Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς , 145 72, Δροσιά Αττικής | Τηλ.: 211 - 800 - 8480 | fax: 210 - 8131112 | e - mail: info@anytec.gr
Λ. Σταμάτας 2, Πλατεία Δροσιάς
145 72, Δροσιά Αττικής
Τηλ.: 210 - 8131112
fax: 210 - 8131112
e - mail: info@anytec.gr
 
Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για εταιρίες και ιδιώτες

Απομακρυσμένη υποστήριξη - Ασφάλεια


Η σύνδεση με υπολογιστή πραγματοποιείται μόνο αν τρέξει το ειδικό πρόγραμμα ο χρήστης

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος ο ειδικός δεν μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή αν δεν του πει ο χρήστης τον κωδικό

Ο κάθε κωδικός είναι μοναδικός και δίδεται για μια μόνο συνεδρία

Όλες οι κινήσεις του τεχνικού φαίνονται στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη

Η συνεδρία τερματίζεται από τον ίδιο τον χρήστη
Remote Support Remote Support remote help gr
remote help gr remote help gr